תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “The-Perfect” לרכישת שירותים ומוצרים בתחום האירועים. (להלן: “האתר“).

1. כללי
א. האתר פותח ומופעל ע”י חברת “פרפקט אירועים” המנהלת אתר וחנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
ג. כל המבצע פעולה כלשהי באתר (“המשתמש”) מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו/ או מפעיליו ו/ או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/ או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ה. ביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
ו. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

2. רכישת מוצרים
א. אתר “The-Perfect” מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב המותגים המשווקים בארץ.
ב. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
ג. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “הפעולה”) נדרש תחילה המשתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד של מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
ד. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבוצע ע”י אתר “The-Perfect” בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם ההזמנה במערכת האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאתר לשינוי פרטי החיוב. “The-Perfect” יבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את “The-Perfect” בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
ה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, “The-Perfect” יהא זכאי לבטל את ההזמנה.
ו. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עימו נציג מ “The-Perfect” קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה ואישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג “The-Perfect” יצור עימו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה תוך 7 ימים ממועד הפניה, תתבטל ההזמנה מאליה.
ז. האתר יציג פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, פרטי אחריות לגביי המוצר, משך האחריות וזמן אספקה. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לשירות לקוחות האתר בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמפורסם באתר.
דע: – הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך לפתיחת חשבון לקוח ו/ או הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר. – הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים ע”פ דין.

3. שיטת המכירה
א. המכירה הינה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
ב. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
ג. השלמת הליך המכירה מותנה באישור בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך הקניה.
ד. הליך המכירה. במידה והמוצר לא קיים תשלח הודעה ללקוח באמצעות האינטרנט. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה באופן מיידי בסכום ששולם.
ה. החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שייגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.

4. אמצעי התשלום ניתן לשלם באמצעות:
א. כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
ב. ע”י נציג שירות טלפוני.
ג. העברה בנקאית לחשבון הבנק ורק לאחר פדיון הסכום המלא תישלח הסחורה ללקוח.
ד. תשלום במזומן במקרים חריגים במידה ואספקת המוצר תעשה ע”י מוביל שלנו ו/או במקרים מיוחדים ובאישור מראש.

5. אספקה
א. אספקת המוצרים מ-7 עד 14 ימי עסקים (להלן:” מועדי האספקה”), דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, “The-Perfect” עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
ב. שירותים יסופקו ביום האירוע, ומוצרים הנדרשים להיות באירוע יסופקו במועד ובמקום שתואמו מראש עם הלקוח.
ג. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר “The-Perfect” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ד. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע”י “The-Perfect” ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח. ה. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם “The-Perfect” ובכפוף לרשימת הישובים של דואר שליחים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם רשות הדואר לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה “The-Perfect” הפוסקת הבלעדית.

6. מחירים ותשלומים
א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים ו/או שירותים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או שירות בדף המוצר.
ב. “The-Perfect” רשאית לשנות את מחירי המוצרים/שירותים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
ד. כמו-כן יש מוצרים שאינם מסופקים יותר והיבואנים אינם מחוייבים להודיע לנו, מכאן שאנו עלולים לא לספק לכם מוצר שכאילו הוזמן ואף כאילו אושר מחירו. (מדובר בעיקר במוצרים שירדו מהמדף).
ה. התמונות הם להמחשה בלבד ויתכן שהתמונות לא מעודכנות, אחריות תהיה על מזמין המוצר בלבד.

7. ביטול עיסקה
א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, תחויב בדמי ביטול בסך 5% מעסקה או ב- 100 ש”ח, הנמוך מביניהם. מרגע קבלת המוצרים ע”י הלקוח דמי המשלוח לא יוחזרו, גם אם המשלוח נשלח בחינם.
ב. אופן הביטול:
i. שליחת הודעה כתובה אל כתובת דואר אלקטרוני. ראה להלן “שירות לקוחות”.
ii. לאחר בירור פנייתך, יש להחזיר את המוצר כשהוא ארוז באריזתו המקורית, באמצעות הדואר, לכתובת שתינתן לך.
iii. על המוצר להיות סגור, באריזתו המקורית שלא נעשה בו כל שימוש!
iv. על האריזה להיות שלמה ולא פגומה!
v. לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששילמת עבורו, כאמור, ללא דמי משלוח ובניכוי עלות דמי משלוח / שליחות ההחזרה (במידה וקיימת).
ג. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם “פרפקט-אירועים” ונמצא כי אינו באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת ש”פרפקט-אירועים” הוציאה או שהיא התחייבה בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
ד. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח בחזרה את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית מוצר חדש אחר על פי הזמנתך המקורית, ובלבד שהוא עדיין נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

8. אחריות
א. “פרפקט-אירועים” ו/או מי מטעמה אינם מיצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. חלק ממגוון המוצרים מיועדים לנוי / מזכרת בלבד. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
ב. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד “פרפקט-אירועים” לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
ג. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. ד. בשום נסיבות לא תחול על “פרפקט-אירועים” ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל”פרפקט-אירועים” ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
ה. “פרפקט-אירועים” ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ו. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “פרפקט-אירועים” ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

9. קניין רוחני
זכויות יוצרים וסימני מסחר האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, פטנטים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, שרטוטים, מפות, מדגמים, קודי מחשבים, תרשימים, גרפיקה, שמות וסימנים מסחריים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר “The-Perfect” וכיו”ב (להלן “המידע“) לרבות המוצרים והשירותים הנמכרים באתר שייכים בלעדית ל”פרפקט-אירועים” ומוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע”י אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע והעיצובים שייכים באופן בלעדי ל”ThePerfect“, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם “פרפקט-אירועים“.

10. שירות לקוחות
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ו/או לגביי המוצרים המוצעים בו, לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב, ניתן לפנות לשירות לקוחות:
א. דף “צור קשר” באתר: www.the-perfect.co.il/contact.aspx.
ב. בטלפון של אנשי הקשר המופיעים בדף “צור קשר” באתר.
ג. בטלפון של איש הקשר המופיע בדף שירות או מוצר ספציפי

11. תנאים נוספים
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של ” ThePerfect” שלא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. “The-Perfect” תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.
ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר מ”The-Perfect” לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא “The-Perfect” רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
ד. “The-Perfect” שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

קנייה מהנה וניפגש בשמחות!

Picture of פרפקט אירועים

פרפקט אירועים

התחלתי את דרכי בעולם המוסיקה והאירועים הישראלי כדי-ג'יי,
עם השנים צברתי נסיון גם כאיש סאונד, הגברה ותאורה.
גם כאשר "פרשתי" להייטק והפסקתי לתקלט,
תמיד רציתי לחוות שוב ושוב את מה שהביא אותי לתחום בעבר:
פשוט לשמח אנשים ולפגוש אותם ברגעים המאושרים בחייהם.
לכן החלטתי להקים את "פרפקט אירועים" ואת אתר “The Perfect”.
רתמתי את 25 שנות הנסיון אותם צברתי, והקמתי אתר שמציע מגוון ספקים שנבחרו בקפידה לפי סטנדרטים גבוהים של איכות, נסיון ואמינות.